Muzeu etnografik

Muzeu etnografik lezhes

Muzeu etnografik i Lezhës do të prezantojë kulturën e këtij qytetit të vjetër nëpermjet traditave, por në brendësi të tij do të njiheni edhe me vecantitë e tij.

 

Muzeu etnografik i Lezhës ka brenda një larmi të madhe të vlerave kulturore, kostumografisë, artizanatit dhe enëve të punuara më dorë.

 

Nëse ke menduar për ta vizituar këtë qytet atëherë përgatitu për të parë shumë nga traditat e tij dhe për të kërkuar shumë më tepër për të ditur.

Related Posts