I ndodhur në brendësi të zonës së mbrojtur të Vainit, restoranti “Trëndafili Mistik”, i njohur më shumë si “Diella”, ofron produkte të freskëta vendëse, si dhe gatime shumë të pazakonta, gjë që e ka bërë tërheqës që prej shumë vitesh për vendësit dhe të huajt.