Do & See in Lezha

Lezha përbën veçanti duke qënë një bashkësi e spikatur me male, fusha, pyje, histori, laguna, lum dhe, kulturë e traditë që vijon të trashëgohet. Lezha vjen si një sintezë e vepres së natyrës e të njerëzve që e kanë banuar prej shekujsh. Në portat e Lezhës mund të hysh pa trokitur, dhe duke e njohur fytyrën dhe thelbin e saj, vetëm mund te magjepsesh pambarimisht.

Të vizitosh në Lezhë

Koha e lirë

Last News & Events